Μελισσηνός, Μίλτης (1919-1944)

  1. Πρόσωπο
  2. 1919
  3. 28 Μαίου 1944
  4. Ναύπλιο
  5. Έλληνας
    1. Περράκης, Στυλιανός (Στέλιος) (1938-)