Ζητήματα εξουσίας : από την Κίνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα : αριστερή στρατηγική και αντεπαναστάσεις μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο : μια συγκριτική παράθεση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Νότιος άνεμος, 2019.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Νότιος άνεμος
  4. 2019