Μυρτιά του βουνού : μαρτυρία μιας ανταρτοπούλας - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1993.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τραγγανίδα-Μακρυνιώτη, Ελένη
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1993
 4. 102 σελίδες φωτογραφίες
 5. W0627-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA