Απ’ τον Όλυμπο στο Γράμμο : ημερολόγιο ενός αντάρτη του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 2008.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κακαβάνης, Ηρακλής (1966-)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 2008