Οι Καπετάνιοι : ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1943-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εξάντας, 1970.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Eudes, Dominique (1935-)
  1. Παπακυριάκης, Γιώργος
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εξάντας
 4. 1970