Οι καπετάνιοι : ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1943-1949 - 2η έκδοση. - Αθήνα: Εξάντας, 1974.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Eudes, Dominique (1935-)
  1. Παπακυριάκης, Γιώργος
 3. 2η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εξάντας
 4. 1974