Οι καπετάνιοι : ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1943-1949 - Αθήνα: Εξάντας, 1995.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Eudes, Dominique (1935-)
  1. Παπακυριάκης, Γιώργος
  1. Αθήνα
  1. Εξάντας
 3. 1995