Γυναίκες στην εξορία : χρονικό - 1η έκδοση. - Χωρίς τόπο: Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (ΠΛΕ), 1964.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαδημητρίου-Μαρούδη, Ειρήνη (Λεύκα, Ελένη) (1912-1976)
 3. 1η έκδοση
  1. Χωρίς τόπο
  1. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (ΠΛΕ)
 4. 1964
 5. 103 σελίδες σχέδιο ; 20 εκατοστά
 6. Σχέδιο Άννας Κινδύνη. Εξώφυλλο Γ.Γ.Δήμου
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης938.711 ΛευΕ γ 1964
 7. 938.711
 8. W0087-01
 9. Original: AltSol Company - Rules: RDA