Γυναίκες στην εξορία - Επανέκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος, 1979.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαδημητρίου-Μαρούδη, Ειρήνη (Λεύκα, Ελένη) (1912-1976)
  3. Επανέκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Κέδρος
  4. 1979