Μακρόνησος "ο Γολγοθάς της Δημοκρατίας" : βασανιστήρια - αίσχη - εγκλήματα στα "αναμορφωτήρια - κρεματόρια" Μακρονήσου ... - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1964.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καλλιδώνης, Πάνος Ι.
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1964