Εφόρμησις αετών - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1951.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καρταλαμάκης, Ηλίας Δ. (1916-2012)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1951