Δρυμαία Φθιώτιδας

 1. Περιοχή
 2. Αγγλικά
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Φθιώτιδα (Νομός)
  1. Η Δρυμαία ήταν αρχαία Φωκική πόλη, χτισμένη στις ανατολικές πλαγιές του όρους Καλλίδρομο, πάνω από την κοιλάδα του Κηφισού. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο οικιστής της ήταν ο Ναύβολος ο γιος του Φώκου[1]. Η Δρυμαία καταστράφηκε από τον Ξέρξη κατά την κάθοδο των Περσών στη νότια Ελλάδα[2]. Μετά την απομάκρυνση των Περσών, η Δρυμαία περιτοιχίστηκε με ισχυρά τείχη που σώζονται μέχρι σήμερα[3].

   Σήμερα στην περιοχή της Δρυμαίας υπάρχει σύγχρονος οικισμός ο οποίος αρχικά έφερε το όνομα Γλούνιτσα. Μετονομάστηκε, ωστόσο, σε Δρυμαία το 1915 λόγω της γειτνίασης με την αρχαία πόλη[4]. Υπάγεται διοικητικά στο διευρυμένο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας.

   wikipedia
  1. 262905 ⟶ Dhrimaía
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA