Θύμιος Καψής (Ανάποδος) : κομμουνιστής λαϊκός ηγέτης της Ρούμελης και της Εύβοιας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2020.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Ευβοίας
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  4. 2020