Μηλιούλης, Στέλιος (1926-2012)

  1. Πρόσωπο
  2. 21 Αυγούστου 1926
  3. Δεκέμβριος 2012
  4. Τύρναβος
    1. Μηλιούλης, Δημοσθένης
    1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
    2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)