Καρούτες το ανταρτοχώρι : ο μεγάλος ξεριζωμός του '47 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 2012.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  4. 2012