Καρούτες το ανταρτοχώρι : ο μεγάλος ξεριζωμός του '47 - 2η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 2020.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λελούδας, Γιάννης
  3. 2η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  4. 2020