Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Πλουμπίδης : δύο λαϊκοί εθνικοί αγωνιστές : πώς τους γνώρισα και πώς έζησα μαζί τους στα στερνά της ζωής τους χρόνια - 1η έκδοση. - Αθήνα: Δωρικός, 1976.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ζαμπαθάς, Κούλης (1905-1975)
  1. Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Φαίδρα (1939-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Δωρικός
 4. 1976