Από το βουνό στον άμβωνα : ο μετασχηματισμός μιας ορεινής κοινότητας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ταξιδευτής, 2009.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κοσβύρας, Μιχαήλ (1917-2014)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ταξιδευτής
  4. 2009