Από τον Γράμμο στην πολιτική προσφυγιά - [1η έκδοση]. - Αθήνα: Δωρικός, 1983.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. [1η έκδοση]
    1. Αθήνα
    1. Δωρικός
  4. 1983