Γιατί πρέπει να δοθεί γενική πολιτική αμνηστεία - Αθήνα: Εθνική Αλληλεγγύη, 1945.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αθήνα
  1. Εθνική Αλληλεγγύη
 3. 1945
 4. 23 σελίδες
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.8/1
 5. W0656-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA