Σελίδες αίματος / Εθνική Αλληλεγγύη Νομού Αχαΐας = Pages of blood / Edition of National Solidarity Achaia - Greece = Pages de sang / Edition de la Solidarite Nationale Achaia - Crece - Πάτρα: Μάνα του Λαού, 1946.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εθνική Αλληλεγγύη Νομού Αχαΐας
  1. Πάτρα
  1. Μάνα του Λαού
 3. 1946
 4. 16 σελίδες φωτογραφίες
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Γ10/3κ
 5. W0658-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA