Όλος ο λαός για όλα τα θύματα - Αθήνα: Εθνική Αλληλεγγύη, 1947.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εθνική Αλληλεγγύη
  1. Αθήνα
  1. Εθνική Αλληλεγγύη
 3. 1947
 4. 16 σελίδες φωτογραφίες
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Σ.Φ.Κ 2- Φ3
 5. W0660-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA