Το έργο και τα προβλήματα της Εθνικής Αλληλεγγύης Ελλάδος : πρακτικά της Β΄ Πανελλαδικής Γενικής Συνέλευσης Τεύχος πρώτο - Αθήνα: Εθνική Αλληλεγγύη, 1946.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εθνική Αλληλεγγύη
  2. Λούλης, Αλκιβιάδης Θ. (1884-1953)
  3. Καραγκίτσος-Σίμος, Παντελής (1901-1980)
  1. Αθήνα
  1. Εθνική Αλληλεγγύη
 3. 1946
 4. 56 σελίδες
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Γ10/3κ
 5. W0661-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA