Καραγκίτσου, Ηλέκτρα

  1. Πρόσωπο
  2. 1948
  3. Ελληνίδα
    1. Καραγκίτσος-Σίμος, Παντελής (1901-1980)