Μια δίκη και μια νίκη : (τα πρακτικά της δίκης της Εθνικής Αλληλεγγύης) - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1947.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1947