Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφικά καρέ από τις κινηματογραφικές λήψεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας : φωτοκινηματογραφικό συνεργείο Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Φωτογραφίζοντας, 2006.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Φωτογραφίζοντας
  4. 2006