Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφίες από τις εκδόσεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας : φωτοκινηματογραφικό συνεργείο Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Φωτογραφίζοντας, 2016.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Φωτογραφίζοντας
  4. 2016