Η λαϊκή αντίσταση του Δεκέμβρη και το νεοελληνικό πρόβλημα - [1η έκδοση]. - Αθήνα: Ο Ρήγας, 1945.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. [1η έκδοση]
    1. Αθήνα
    1. Ο Ρήγας
  4. 1945