Η λαϊκή αντίσταση του Δεκέμβρη και το νεοελληνικό πρόβλημα - [Φωτοαντιγραφική ανατύπωση]. - Αθήνα: Η Εφημερίδα των Συντακτών, 2021.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ζέβγος, Γιάννης (1897-1947)
 3. [Φωτοαντιγραφική ανατύπωση]
  1. Αθήνα
  1. Η Εφημερίδα των Συντακτών
 4. 2021
 5. [6], 104 σελίδες 22 εκατοστά
 6. 978-618-5334-53-6
 7. W0671-02
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA