Καπόπουλος, Κώστας. Αναμέναμε το θάνατο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καπόπουλος, Κώστας
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1989
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Αίγινα (Νησί)
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Φυλακές Αίγινας
  1. W0673
  1. Μαρτυρία από την φυλακή στην Αίγινα την περίοδο του Ελληνικού εμφυλίου. Με πλούσια εικονογράφηση.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA