Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 1941-1967 - [1η έκδοση]. - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1973.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. [1η έκδοση]
    1. Αθήνα
    1. Καπόπουλος, Κώστας
  4. 1973
    1. τ. 1. Κατοχή -- τ. 2. Κατοχή - απελευθέρωσις -- τ. 3. Ένοπλος Αναμέτρησις -- τ. 4. Δημιουργία και πολιτική -- τ. 5. Επιβολή - ακμή -- τ. 6. Αποτελμάτωσις -- τ. 7. Η δικτατορία: κατάρρευσις.