Η γέννηση και η εξέλιξη της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα από το Μεσοπόλεμο έως το τέλος του εμφυλίου πολέμου : από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό : διδακτορική διατριβή - Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική - Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 2018.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαστεφανάκη, Ελευθερία
    1. Ρέθυμνο
    1. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική - Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
  3. 2018