Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. Οργανισμός
 2. 1920
 3. Αθήνα
 4. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Χριστοδουλάκης, Νίκος Μ. (1952-)
  1. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο θεραπεύει τα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα στην Αθήνα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στατιστικήςλογιστικής και χρηματοοικονομικώνπληροφορικής και ευρωπαϊκών σπουδών, λειτουργώντας σε προπτυχιακόμεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και προωθώντας παράλληλα την έρευνα.

   Το Ο.Π.Α. ιδρύθηκε το 1920 ως Εμπορική Ακαδημία Αθηνών και είναι το αρχαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας στον χώρο των οικονομικών σπουδών.[1][2]

   Το ίδρυμα δέχεται κατά μέσο όρο 3.000 φοιτητές ανά έτος, εκ των οποίων οι 1.800 προπτυχιακοί και 1.200 μεταπτυχιακοί. Τα τελευταία χρόνια επεκτείνει τις κτιριακές του εγκαταστάσεις πλησίον του Πεδίον του Άρεως και είναι άμεσα προσβάσιμες από την οδό Πατησίων και το Σταθμό Βικτώρια

   Wikipedia
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 56675 ⟶ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  1. Q1474656 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 146911540 ( Corporate ) ⟶ Athens university of economics and business
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA