Χριστοδουλάκης, Νίκος Μ. (1952-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1952
  3. Χανιά
  4. Έλληνας
    1. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
    1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
    1. Κυβέρνηση 2000 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Σημίτη