Το τίμημα του Εμφυλίου : συγκρούσεις και κατάρρευση στην Ελλάδα 1946-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις επίμετρο, 2020.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χριστοδουλάκης, Νίκος Μ. (1952-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις επίμετρο
 4. 2020
  1. Εισαγωγή - Τα δεδομένα των συγκρούσεων - Θεωρίες δυσαρέσκειας και επικράτησης - Η παγίδα σύγκρουσης - Η συσσώρευση σφαλμάτων - Η κοινωνική γεωγραφία της σύγκρουσης - Το οικονομικό πρόβλημα του εμφυλίου - Η υστέρηση της χώρας - Επίμετρο - Βιβλιογραφία - Παραρτήματα