Μεγαλεία και θρήνοι, δόξες και αθλιότητες ενός αγώνος : απομνημονεύματα - Ιωάννινα: Αυτοεκδόσεις, 1976.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος Β. (1908-1982)
  1. Ιωάννινα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1976
 4. 567 σελίδες 4 χάρτες ; 29 εκατοστά
 5. Τυπογραφεία Γερ. Δούβαλη, Ελ. Αποστόλου, Κων. Πασχάλη
  1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης949.507 4 ΠΑΠ
 6. 949.5074
 7. W0680-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA