Καταφύγι Καρδίτσας

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Καρδίτσα (Νομός)
  1. Οικισμός του δήμου Καρδίτσας και της ομώνυμης περιφερειακής ενότητας

   wikipedia
  1. 260712 ⟶ Katafýgi
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA