Οι άμαχοι του ελληνικού εμφυλίου : η δυναμική της μνήμης - Αθήνα: Κουκκίδα, 2021.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
    1. Αθήνα
    1. Κουκκίδα
  3. 2021