Ωκεανία

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ήπειροι
  1. Αυστραλία
  1. Γη (Πλανήτης)
  1. Η Ωκεανία είναι μία από τις ηπείρους της Γης. Συνίσταται από χώρες και περιοχές του Ειρηνικού ωκεανού και την Αυστραλία. Σύμφωνα με την μέση εκτίμηση πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών για το 2018 ο πληθυσμός της εκτιμάται σε 41.261.212 κατοίκους.
   Η κύρια χρήση του όρου Ωκεανία είναι να περιγράψει μια ηπειρωτική περιοχή σαν την Ευρώπη ή την Αφρικήπου βρίσκεται μεταξύ της Ασίας και της Αμερικής, με την Αυστραλία ως κύρια μάζα γης. Το όνομα Ωκεανίαχρησιμοποιείται για τη γεωγραφική διατύπωση περισσότερο από τον όρο Αυστραλία, γιατί αντίθετα με άλλα ηπειρωτικά συμπλέγματα είναι ο ωκεανός παρά η ηπειρωτική γη ο ενωτικός παράγοντας των διαφορετικών γαιών. Η Ωκεανία είναι το μικρότερο ηπειρωτικό σύμπλεγμα στη γη και το δεύτερο μικρότερο σε πληθυσμό μετά την Ανταρκτική.

   Wikipedia
  1. 397113 ⟶ Ωκεανία
  1. Q538 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 6255151 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 135999843 (Geographic) ⟶ Oceanía
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA