Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται, ελληνικοί ή ξένοι φορείς που αναμείχτηκαν τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, υποστηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα τις δυνάμεις της Εθνικοφροσύνης. Οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι κρατικοί θεσμοί και κυβερνήσεις, πολιτικά κόμμα και σύλλογοι, εκδοτικοί  οργανισμοί και οποιουδήποτε άλλου τύπου φορείς εκτός των στρατιωτικών σωμάτων και μονάδων της Εθνικοφροσύνης που εισάγονται στην υποκατηγορία «Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης»

  4. Original: . - Rules: RDA