Ακαδημαϊκά έργα

  1. Είδος
  2. Μορφές έργων
  3. Ελληνικά
    1. Διδακτορικές διατριβές
    2. Μεταπτυχιακές εργασίες
    1. Στη μορφή έργου «Ακαδημαϊκά έργα» εντάσσονται έργα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της ακαδημαϊκής δραστηριότητας ενός προσώπου. Αυτά μπορεί να αφορούν μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές ή και μη εμπορικά ακαδημαϊκά συγγράμματα που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των μαθημάτων ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος.