Κυβέρνηση 1945 (Απριλίου) Πέτρου Βούλγαρη

 1. Οργανισμός
 2. 08 Απρίλίου 1945
 3. 11 Αυγούστου 1945
 4. Ελληνικές κυβερνήσεις περιόδου 1941-1949
 5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Κυβέρνηση 1945 (Αυγούστου) Πέτρου Βούλγαρη
  1. Κυβέρνηση 1945 (Ιανουαρίου) Νικολάου Πλαστήρα
  1. Βούλγαρης, Πέτρος Γ. (1883-1957)
  1. Βαρβαρέσος, Κυριάκος (1884-1957)
  2. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Π. (1900-1984)
  3. Τσάτσος, Κωνσταντίνος Δημ. (1899-1987)
  4. Σοφιανόπουλος, Ιωάννης (1887-1951)
  1. Νάλτσας Χριστόφορος Α. (1896-1980)
  1. Η Κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη Απριλίου 1945 ανέλαβε στις 8 Απριλίου 1945 μετά την πτώση της κυβέρνησης Πλαστήρα. Κατά το σχηματισμό της τηρήθηκε η δημοκρατική επίφαση με ον διορισμόπροσώπων που είχαν τη φήμη προοδευτικών ή αμερόληπτων, συγκερασμού Δεξιών Κεντρώων ή ουδέτερων Οι μετέπειτα όμως ανασχηματισμοί καταδεικνύουν «τον ευνοιοκρατικό χαρακτήρα του διορισμού των μελών της», επειδή αναδεικνύονται πρόσωπα, και ιδρύονται υπουργεία για τα πρόσωπα εκείνα που είχαν την εύνοια του Αντιβασιλέα.[1]

    

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 15:52, 10 Απριλίου 2016)
  1. Q12879510 ⟶ Πατήστε εδώ
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA