Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. (1875-1950)

 1. Πρόσωπο
 2. 22 Δεκεμβρίου 1875
 3. 11 Νοεμβρίου 1950
 4. Αθήνα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  2. Κυβέρνηση 1949 (Ιανουαρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  1. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ)
  1. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη