Εκκλησία της Ελλάδος

 1. Οργανισμός
 2. 1833
  1. Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος
  1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική
  1. Δαμασκηνός, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1891-1949)
  1. Church of Greece [Αγγλική]
  1. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι μία από τις δεκατέσσερις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, οι οποίες αποτελούν τη διοίκηση της συνόλου Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αριθμείται ενδέκατη στην τάξη των πρεσβείων των Εκκλησιών και ως ιδρυτής της θεωρείται ο Απόστολος Παύλος.

   Η διοικητική της μορφή αποτελεί συνδυασμό του Μητροπολιτικού και του Πατριαρχικού συστήματος σε αναφορά στον παλαιό αποστολικό τρόπο διοίκησης με κεφαλή της Σύνοδο Ιεραρχών και τιμητικά πρόεδρο της Συνόδου, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

   Η ποιμαντική της περιφέρεια υπαγόταν αρχικά στον επίσκοπο Ρώμης και από τον 8ο αιώνα έως και το 1833 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1833 η Αντιβασιλεία του Όθωνα διακήρυξε την ανεξαρτησία της ελλαδικής Εκκλησίας ακολουθώντας τη γραμμή του λόγιου κληρικού Θεόκλητου Φαρμακίδη. Ο Οικουμενικός Θρόνος αρνήθηκε να αποδεχτεί αυτή την κίνηση απόσχισης κανονικών του εδαφών και μόνο το 1850 εξέδωσε Τόμο Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

   Για την ελληνική πολιτεία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ,ενώ κατά το Κανονικό Δίκαιο (εκκλησιαστικούς κανόνες) αποτελεί θείο καθίδρυμα. Αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα ως επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδας και ο Καταστατικός της Χάρτης είναι νόμος του κράτους. Βρίσκεται σε κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τις άλλες ομόδοξές της Εκκλησίες.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 09:12, 5 Ιανουαρίου 2017)
 3. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 309867 ⟶ Εκκλησία της Ελλάδος
  1. Q59778 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0001 2153 4421 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 135655042 (Corporate) ⟶ Orthodoxos Ekklēsia tēs Hellados
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA