Πουλίτσας, Παναγιώτης Η. (1881-1968)

 1. Πρόσωπο
 2. 1881
 3. 16 Ιανουαρίου 1968
 4. Γεράκι (Λακωνία)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Ελληνικός Συναγερμός
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Παναγιώτη Πουλίτσα [Υπηρεσιακή]