Μάξιμος, Δημήτριος (1873-1955)

 1. Πρόσωπο
 2. 08 Ιουλίου 1873
 3. 16 Οκτωβρίου 1955
 4. Πάτρα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Λαϊκόν κόμμα
  1. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου