Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ)

 1. Οργανισμός
 2. 1946
 3. 1947
 4. Πολιτικά κόμματα, Ελληνικά
 5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ)
  1. Αβραάμ, Νικόλαος Κ. (1888-1954)
  2. Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964)
  3. Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος (1910-1990)
  4. Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος (1918-2017)
  1. Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964)
  1. Το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ) δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 1946 από τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Ήταν αποτέλεσμα της διαμάχης μεταξύ Σ. Βενιζέλου και Θ. Σοφούλη για την κυριαρχία στο Κόμμα των Φιλελευθέρων που οδήγησε στη διάσπαση του 1946. Στις εκλογές του 1946 το ΚΒΦ συμμετείχε στον εκλογικό συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ) με τον οποίο έλαβε 31 έδρες. Μετά την επιστροφή του Σ. Βενιζέλου το 1947 στο Κόμμα των Φιλελευθέρων το ΚΒΦ έπαψε να λειτουργεί.

   (Πηγή: J. Meynaud, Πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, "Μπαϋρον, Αθήνα, 1966 και Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000)

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA