Λογοθετόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. (1878-1961)

 1. Πρόσωπο
 2. 1878
 3. 06 Ιουλίου 1961
 4. Ναύπλιο
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1942 (Δεκεμβρίου) Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου [Κατοχική]
  1. Κυβέρνηση 1941 (Απριλίου) Γεωργίου Τσολάκογλου [Κατοχική]