Κάσδαγλης, Εμμανουήλ Χ. (1924-1998)

  1. Πρόσωπο
  2. 1924
  3. 1998
  4. Πειραιάς
  5. Έλληνας
    1. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)