Σωμερίτης, Ριχάρδος (1931-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1931
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα